Simat destina més de 500 t d’àrids reciclats en obres

Les obres finançades pel pla provincial SOM 2018 faran servir més de 420 m3 d’àrids reciclats.

El projecte de renovació del Carrer de l’Om de Simat inclou en el que a

Obres Simat àrids reciclats

Obres Simat. Àrids reciclats

fecta el cicle integral de l’aigua, la renovació de les canonades ja obsoletes i que causen problemes d’avaries i pèrdues per altres de polietilè així com també la xarxa d’aigües residuals.

D’altra banda, l’obra inclou millores per als vianants ja que contempla la reforma de la vorera amb la substitució de la solera i el paviment adequant així, un recorregut de vianants amb millores d’accessibilitat.
L’obra ha estat adjudicada a la millor de les quatre empreses que van competir en el Procediment Obert simplificat licitat per l’Ajuntament per un import de 111.000 € i inclou unes millores tècniques ofertes per l’empresa adjudicatària per valor de 37.580,71 €.

Un dels aspectes interessants de l’execució de l’obra i que ja es pot apreciar en les actuacions iniciades aquesta setmana, és l’ús de sorres i graves reciclades. De moment en la preparació de les bases de les canonades tant de residuals com d’aigua i posteriorment es preveu que també es facen servir en el rebliment de les rases.

Un total de més de més de 500 tones entre sorra i graves de diferent granulometria segons l’aplicació i que totes són procedents del reciclatge a la comarca de residus de la construcció i la demolició (RCD) i que d’aquesta manera s’evitarà l’extracció de pedrera.

Simat de la Valldigna és un de tants municipis de la Safor en què el ple municipal va aprovar per unanimitat un compromís de fomentar l’ús d’àrids reciclats en les obres municipals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post relacionats