Propostes i informes


INFORME. ÀRIDS RECICLATS i VALORITZACIÓ DE RCD

Àrids reciclats i valorització dels RCD. Cap a una model d’economia cicular en la construcció. Notes sobre l’ús dels àrids.

DOCUMENT D’AJUDA SOBRE CRITERIS AMBIENTALS EN ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Document d’ajuda sobre criteris ambientals en els plecs de clàusules administratives

MOCIÓ PER PROMOURE L’ÚS D’ÀRIDS RECICLATS EN LES OBRES PÚBLIQUES.

Moció per promoure l’ús dels àrids reciclats en les obres municipals Moció-Àrids-reciclats Alcaldia

Argumentari. El perquè de la moció

ORDENANÇA PER AL CONTROL RCD: MODEL i MOCIÓ

Model d’ordenança municipal de control de RCD.

Moció demanant l’aprovació de l’ordenança reguladora dels RCD i modificar l’ordenança reguladora del ICIO.