Projectes destacables

Demolició de l’antic hospital de Gandia. Agost 2019

Demolició amb el tractament dels RCD in situ. Un triturat que converteix els enderrocs, ja nets, en el producte conegut com Tot-U ideal per a rebliments.
Destacar com els blocs de formigó de l’estructura són prèviament destruïts per una màquina amb mandíbula per tal de separar el ferro del formigó.