Potries innova amb formigó fet amb grava reciclada.


POTRIES INNOVA I USA ÀRIDS RECICLATS EN EL FORMIGÓ D’UN CAMÍ RURAL.

La iniciativa pionera en València, ha sigut impulsada per la plataforma

Potries innova amb àrids reciclats
Potries innova amb àrids reciclats

Construir la Sostenibilitat, compta amb l’aval dels tècnics municipals donat que s’han seguit les especificacions tècniques del Ministeri de Foment i s’han fet anàlisis del àrids i del formigó.

Hui han començat les obres de condicionament d’un camí rural de Potries. L’obra consisteix en arrancar i refer amb formigó el ferm del vial camí de les Encreuades. Un projecte que afecta a una superfície de 1592 m2, apuja a un cost de 34.253€ i que no tindria més interès si no fora per la peculiaritat de l’ús que va a fer-se dels àrids reciclats. Esta vegada les graves i arenes provinent de la transformació d’enderrocs, no seran sols per l’anivellament del camí o rebliment d’una rasa sinó que en la producció del formigó en planta s’usarà grava provinent d’enderrocs nets i triturats.

El Ministeri de Foment fa anys que va incloure dins la norma EHE les especificacions tècniques per a l’ús de graves procedents de la valorització de RCD en l’elaboració de formigó sempre que no es tracte de formigó estructural. De fet, es tracta d’una pràctica que ja es dona amb certa normalitat en altres parts de l’Estat, no obstant a la Comunitat Valenciana no es té constància d’haver-se usat encara. Serà a La Safor, concretament a Potries on, per primera vegada s’usen àrids reciclats en la confecció de formigó.

El projecte ha sigut contractat a l’empresa CADERSA, SA qui ha encomanat el producte a una planta formigonera de la comarca. En la producció del formigó s’ha realitzat analítiques prèvies del material reciclat aportat i proves posteriors del formigó.

La Plataforma Construir la Sostenibilitat va contactar a principi d’octubre amb l’Ajuntament de Potries i l’empresa contractista per plantejar la viabilitat de la proposta. Des de l’Ajuntament es va veure amb bons ulls i es va consultar els serveis tècnics. Una vegada obtingut el vistiplau tècnic es va posar en marxa la gestió.

La Plataforma ha enviat invitacions als col·legis professionals de la comarca d’arquitectes, aparelladors, enginyers de camins i agrícoles convidant-los a visitar les obres en marxa i comprovar la qualitat del material in situ.

 

Tot i l’objectiu a mitjà termini que la plataforma als Ajuntaments és que les arenes i graves procedents de valorització s’usen de forma preferent en el rebliment de rases i condicionament de terrenys, es vol treballar també per eixamplar els usos com el de la producció de formigó no estructural. Actualment la Plataforma intenta contactar amb alguna altra entitat per posar en marxa actuacions similars, sempre evidentment seguint les indicacions tècniques del Ministeri.


Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *