L’ALQUERIA INCORPORA ELS CRITERIS AMBIENTALS EN L’ADJUDICACIÓ D’OBRES


L’Alcalde assumeix la proposta de Construir la Sostenibilitat i es valoraran les ofertes més respectuoses amb el medi ambient

Les recomanacions de la plataforma Construir la Sostenibilitat comencen a tindre acceptació en els municipis de la comarca. El primer d’ells ha estat el de l’Alqueria de la Comtessa. Recentment la Junta de Govern ha aprovat dos plecs de clàusules administratives per a la contractació de les obres de «Infraestructures de turisme rural en l’Ermita Sants de la Pedra» per un import de 79.194€ i una altra de «Millores en el camp de futbol i poliesportiu» per un import de 93.049 € , els dos plecs incorporen un apartat específic de «Criteris ambientals».

De fet va ser l’alcalde de l’Alqueria, Salvador Femenia, qui es va posar en contacte amb responsables de Construir la Sostenibilitat per tractar el tema. Així, la plataforma va elaborar i enviar un document als Ajuntaments amb unes indicacions senzilles per a que es puntuen -si no està contemplat com a obligatori en el projecte- el compromís de les empreses competidores en les adjudicacions d’usar d’àrids reciclats en les bases, rebliments de rases o llits de canonades o  canalitzacions. També es podrà puntuar el compromís de separar els enderrocs segons els subcapítols de la Llista Europea de Residus per a dur-los a reciclar en plantes de valorització i no a colgar-los en un abocador. Uns altres criteris inclosos en la proposta són el fet que l’empresa dispose d’un sistema de gestió de qualitat ambiental com és la ISO 14001 o la EMAS i, també, que dispose de la ISO 500001 de gestió de l’energia per fomentar l’eficiència energètica. Es tracta, per tant, de criteris tots ells valorables de forma objectiva i que cada Ajuntament pot donar la puntuació que considere convenient.

En el cas del criteri de compromís en separació de residus i valorització, la plataforma considera que més que un criteri a puntuar hauria de ser una obligació establerta en l’Estudi de Gestió de Residus que s’aprova junt al projecte d’obra, però en cas de no haver-se exigit així, pot incloure’s com a criteri puntuable.

Des de la darrera modificació de la LCSP ( Llei de Contractació del Sector Públic ) del 2017 junt al criteri de millor preu i millores oferides, existeix la possibilitat d’incloure altres de caràcter social, laboral i també ambiental. Així, és habitual trobar plecs on es puntua, per exemple, la incorporació de treballadors d’un determinat perfil a l’empresa durant un període de temps mínim però, en canvi, la preocupació pel medi-ambient, tal com insta la UE, no sol aparèixer al plecs.

Construir la Sostenibilitat du temps treballat per aconseguir este canvi i que, almenys inicialment, en l’obra pública s’assumisquen els principis de l’economia circular i la sostenibilitat ambiental en general. Per a la plataforma «donar exemple  en la gestió de residus i reduir l’impacte ambiental és un exercici de coherència i responsabilitat de les alcaldies». Mocions, model d’ordenança, xarrades diverses, articles, campanyes de difusió, promoció d’alguna obra singular amb àrids reciclats i la participació en els grups de treball del projecte interregional Europeu REDUCES on, precisament esta setmana han exposat un model de negoci basat en l’economia circular són les tasques que desenvolupa esta associació sense ànim de lucre per un canvi cap a un model més sostenible i l’economia circular en el món de la construcció.


Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *