Gandia incorpora l’obligatorietat de l’ús d’àrids reciclats en les obres municipals


NOTA DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA

Construir la Sostenibilitat es reuneix amb els responsables d'urbanisme i mediambient 17/09/2019
Construir la Sostenibilitat es reuneix amb els responsables d’urbanisme i mediambient 17/09/2019

• El departament d’Urbanisme vol garantir la sostenibilitat d’edificis, infraestructures i fomentar l’economia circular. S’acompleix així les Directives Europees i la legislació espanyola i valenciana.
• És l’apartat que s’ha començat a introduir en tots els plecs de condicions del Pla Edificant. A més, s’està treballant en la redacció d’una Ordenança Reguladora del Control de Residus de la Construcció i la Demolició (RCD), que es generen a les obres de construcció o demolició.
• Josep Alandete, vicealcalde i regidor d’Urbanisme: “Lluitar contra el canvi climàtic, és lluitar per la nostra salut. Per això hem de cuidar el nostre medi natural, perquè és qui ens dóna vida i sentit. La substitució dels àrids natural per àrids ja utilitzats en la construcció és una passa necessària en eixe camí de respecte a la natura per a construir entre totes un món millor i digne de ser transmès a les generacions futures”.

Gandia, a 26 de maig de 2020.- El vicealcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Josep Alandete, ha anunciat aquest matí que el seu departament està incorporant l’obligatorietat de l’ús d’àrids reciclats en les obres municipals. De fet, eixe apartat s’ha començat a introduir en tots els plecs de condicions del Pla Edificant.
Amb la utilització d’àrids reciclats es garanteix la sostenibilitat d’edificis i infraestructures i es fomenta l’economia circular.  A més, des del Departament d’Urbanisme s’està treballant en la redacció d’una ordenança Reguladora del Control de Residus de la Construcció i la Demolició (RCD) que es generen a les obres de construcció o demolició.

«Lluitar contra el canvi climàtic, és lluitar per la nostra salut. Per això hem de cuidar el nostre medi natural perquè és qui ens dona vida i sentit. La substitució dels àrids natural per àrids ja utilitzats en la construcció és una passa necessària en eixe camí de respecte a la natura per a construir entre totes un món millor i digne de ser transmès a les generacions futures.”
Cal recordar que, segons les Directives Europees i, tal com recull la legislació espanyola i valenciana, el destí dels RCD (residus de la construcció i la demolició ) ha de ser valoritzar-se per convertir-se en àrids reciclats per ser usats de nou en la construcció o en projectes de restauració ambiental de mines, pedreres o abocadors. D’acord amb el que es disposa en la Directiva 2008/98/CE Marco de Residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en el Pla Estatal Marco de Gestió de residus 2016-2022 i amb la fi última d’esgotar la vida útil dels residus procedents de la construcció, s’estableix l’obligatorietat d’utilitzar àrids reciclats que garantisca la sostenibilitat d’edificis o infraestructures.


Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà.