7 anys de la Guia Espanyola d’Àrids Reciclats


Universitats públiques, Instituts d’investigació i desenes d’empreses es van involucrar 3 anys en el projecte per elaborar el document tècnic pel Ministeri.

El projecte GEAR va ser una iniciativa de l’Associació Espanyola d’Empreses de Reciclatge de RCD (GERD) que va subvencionar el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí del Govern de Espanya, en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica. El resultat va ser la Guía Española de Áridos Reciclados ( GEAR ) . Un document que comprèn un conjunt de recomanacions tècniques particulars referides a les principals aplicacions dels àrids reciclats procedents de RCD a Espanya.

El projecte va estar coordinat per l’Associació Espanyola de Gestors de Residus de Construcció i Demolició ( GERD ),  i van participar 24 empreses de reciclatge de RCD de tot Espanya, 4 universitats i 3 centres d’investigació (GERD, AIDICO, AITEMIN, Intromac, Universitat de La Corunya, Universitat d’Oviedo, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Politècnica de València) i va durar 36 mesos.

A més,  es va crear la Xarxa d’Entitats Col·laboradores del Projecte GEAR incorporant vora 40 noves plantes de reciclatge, cinc noves universitats i un bon nombre d’organismes públics, empreses constructores, laboratoris i despatxos d’enginyeria, amb un seguiment de més de 80 obres de construcció en les que s’havia usat àrid reciclat caracteritzat.

Amb les recomanacions de la guia GEAR, es detallen els requisits que han de complir els àrids reciclats a utilitzar en les diferents aplicacions recomanades, les condicions de la seua aplicació i els controls de qualitat que s’han d’establir.


Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà.