Xeresa usa àrids reciclats en les obres del camp de futbol.

L’alcaldessa, Anabel Peiró, complix amb l’acordat pel plenari en la primera obra pública. La memòria tècnica no condicionava a l’ús de graves naturals.

En la primera obra pública, després d’aprovada la moció en defensa de l’ús d’àrids reciclats i la seua promoció, l’alcaldessa de Xeresa, Anabel Peiró, ha complit donant exemple.

Es tracta d’una obra senzilla de construcció d’un vial peatonal des dels vestidors del poliesportiu al camp de futbol, velòdrom i grades.

Una inversió demanada en una de les consultes populars del pla «Xeresa, la teua veu compta» que posar en marxa l’Ajuntament a finals de la passada legislatura i que junt a les altres que es van demanar van realitzant-se en distintes fases.

L’obra dels accessos peatonals es finançarà amb recursos del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.

En la memòria tècnica redactada pel tècnic municipal, no es va condicionar per a res l’ús de material natural extret de pedrera, com absurdament sol passar encara en la majoria dels projectes tècnics. Això ha permés, ara, l’ús de material procedent de la valorització de RCD ( residu de la construcció i demolició ). Concretament es tracta de la grava que s’usarà en la base del vial peatonal.

L’obra apuja a un total de 7941 € i s’ha adjudicat a l’empresa local Safmar Enterprise SL.