Simat usa àrids reciclats en les millores de pluvials.

L’Ajuntament de Simat ha posat en marxa les obres d’Adequació d’infraestructures d’abastiment i accessibilitat C/ Travessera del Calvari i C/ de França (xarxa pluvials). Fase I.

El projecte valorat en 50.402,44 € ha estat adjudicat mitjançant Procediment Obert Simplificat. La proposta amb millor relació qualitat-preu segons el Plec de Clàusules Administratives ha sigut l’oferta presentada per l’empresa saforenca, CADERSA, SL per 47.553€.

Veiem algunes imatges dels àrids reciclats usats a l’obra de Simat.