Obres en Dulcesol.

La urbanització d’un carrer de 2000 m2 de Dulcesol a Gandia es va realitzar també amb àrids reciclats.