Què volem?

Treball per l’economia circular amb la valorització dels RCD i l’ús dels àrids reciclats.

Ajudem als Ajuntaments i empreses a treballar en el compliment del que estableixen les directives europees, la legislació estatal i autonòmica valenciana en matèria de residu de construcció i demolició (RCD) i de promoció dels àrids reciclats.

LÍNIES DE TREBALL:

1- El control dels residus de la construcció i demolició ( RCD ).

Per a la qual cosa demanem ( tal com indica el Pla Integral de Residus de la CV i el RD 105/2008 d’1 de febrer ) l’aprovació d’ordenances municipals que regulen l’obligació dels productors de RCD de constituir una fiança o garantia financera que assegure el compliment de la correcta gestió del RCD entre d’altres mesures. 

 

2- L’ús dels àrids reciclats especialment en l’obra civil.

Per a la qual cosa instem als responsables polítics i tècnics de l’administració local i autonòmica a no restringir els projectes, plecs tècnics o memòries valorades a l’ús àrids naturals. Ben al contrari, exigim que s’atenguen les mesures contemplades al Pla Integral de Residus de la CV i se substituisquen els àrids naturals per àrids reciclats. 

 

3- La restauració ambiental amb àrids reciclats dels espais degradats.

 

Entenem que cal un esforç de l’administració per recuperar ambientalment pedreres, mines, abocadors i, així, poder donar eixida als RCD, tal com estableixen les directives europees i la legislació

 

OBJECTIUS: 

Acabar amb els abocadors d’enderrocs contaminants.

Reduir al màxim l’activitat extractiva de les pedreres i mines.

Reduir la quantitat de residus en abocador.

Apostar per l’economia circular generant nous productes.

Restaurar espais degradats com mines, pedreres i abocadors.