Beniarjó millora la xarxa de l’aigua i pluvials amb àrids reciclats.

Hem pogut parlar amb Eva Llinares alcaldessa de Beniarjó en acabar la presentació del model d’ordenança a la Mancomunitat i que, com a alcaldessa, ha assistit per estar ben informada.
Llinares, ens ha explicat l’evolució de les obres i la seua satisfacció en este projecte de construcció i acabat de voreres i vials dels carrers Jaume I i Canonge Montaner realitzat amb àrids reciclats.

Estes obres han suposat una remodelació de la xarxa de les aigües pluvials i la reposició de la xarxa d’abastiment d’aigua potable així com la reposició de paviments i rasants.
Al procediment obert de contractació s’han presentat 5 empreses i s’ha adjudicat amb un baixa important. Dels 83.300,79€ del projecte, l’oferta més avantatjosa beneficiada ha sigut de 79.135,00 €. Per tant, podem dir que l’ús dels àrids reciclats són bons per al territori, per a l’economia circular però també per a la butxaca dels veïns de Beniarjó.